03 april 2024 — 2 minuten

Overgangsrecht 30%-regeling blijft geldig bij switch van werkgever - wat betekent dit voor jou?

Wijzigingen in de 30%-regeling

Euro

Vanaf 2024 en 2025 gelden er een aantal wijzigingen in de 30%-regeling:

  1. In 2024 mag je alleen nog maar over een salaris tot maximaal € 233.000 gebruik maken van de 30%-regeling.
  2. Voor de eerste 20 maanden vanaf 2024 mag je 30% van je salaris onbelast ontvangen onder de 30%-regeling. Voor de daaropvolgende 20 maanden is dit 20% en voor de laatste 20 maanden slechts 10%.
  3. Vanaf 2025 komt de gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht te vervallen. Dit betekent dat je als werknemer voor wie de 30%-regeling geldt, ook belasting moet betalen over buitenlands kapitaalinkomen in box 2 en box 3.

Overgangsrecht

Gelukkig is er voor bestaande 30%-regelingen overgangsrecht van toepassing. Er wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers bij wie de 30%-regeling al werd toegepast in het laatste loontijdvak van 2022 en werknemers bij wie dit gebeurde in het laatste loontijdvak van 2023.

30%-regeling in het laatste loontijdvak van 2022

Als de 30%-regeling al werd toegepast bij jou in het laatste loontijdvak van 2022, blijf je buiten de wijzigingen vallen die genoemd zijn onder punt 1 en 2. Vanaf 2027, als de 30%-regeling dan nog geldt, krijg je wel te maken met de wijzigingen onder punt 3.

30%-regeling niet toegepast in het laatste loontijdvak van 2022, maar wel in 2023

Als de 30%-regeling nog niet werd toegepast bij jou in het laatste loontijdvak van 2022, maar wel in het laatste loontijdvak van 2023, vallen de wijzigingen onder punt 2 buiten jouw situatie. Je krijgt echter wel te maken met de wijzigingen onder punt 1. Vanaf 2027, als de 30%-regeling dan nog geldt, krijg je ook te maken met de wijzigingen onder punt 3.

30%-regeling vanaf 2024

Als de 30%-regeling nog niet werd toegepast bij jou in het laatste loontijdvak van 2023, krijg je volledig te maken met alle genoemde wijzigingen. Punt 1 en 2 vanaf 2024 en punt 3 vanaf 2025.

Wisseling van werkgever

Er is aan de Belastingdienst gevraagd of het eerder genoemde overgangsrecht van toepassing blijft als je overstapt naar een andere werkgever. De Belastingdienst heeft geantwoord dat het overgangsrecht onder bepaalde voorwaarden van toepassing blijft.

De voorwaarden zijn dat de 30%-regeling van kracht blijft. Hiervoor moet je samen met je nieuwe werkgever op tijd - binnen vier maanden na indiensttreding - een verzoek doen. Daarnaast mag de periode tussen het einde van je tewerkstelling bij je oude werkgever en het aangaan van de arbeidsovereenkomst bij je nieuwe werkgever niet langer zijn dan drie maanden.

Garden leave

Volgens de Belastingdienst kan de 30%-regeling niet worden toegepast voor een werknemer die vrijgesteld is van werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij garden leave. Echter, de werknemer blijft gedurende die periode wel aangemerkt als een ingekomen werknemer. Hieruit concludeert de Belastingdienst dat de vraag over het overgangsrecht bij wisseling van werkgever niet afhangt van de periode waarin de werknemer vrijgesteld is van werkzaamheden bij de oude werkgever.

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.