24 november 2023 — Fiscale aangifte verzorgen, Fiscale advisering, Administratieve ondersteuning, Bedrijfskundig advies, Overige advisering — 6 minuten

Eindejaarstips 2023

Arend van Westerneng
Sinds afgelopen prinsjesdag ligt er het Belastingplan 2024. Nog altijd worden er nieuwe plannen bekend gemaakt, worden huidige plannen aangepast of wachten er plannen op goedkeuring door de Eerste Kamer
 
Naar de stand van zaken per vandaag (24-11-2023) vind je hieronder in een 'top 7 tips'

Naast onderstaande TOP 7 hebben wij ook een Special Eindejaarstips. Deze vind je hier: DOWNLOAD SPECIAL

1. In 2023 dividend uitkeren, of juist niet?

Per 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2, waaronder dus ook inkomen uit dividend valt, gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven. Een tarief van 24,5% op inkomsten tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000 gezamenlijk) en een tarief van 31% over het meerdere. Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2024 het hoge tarief geen 31, maar 33% is. De Tweede Kamer heeft hierover namelijk een motie aangenomen. Anticipeer zo goed mogelijk op de komende tariefswijzigingen in box 2.

De vraag is namelijk of het raadzaam is om in 2023 al dividend uit te keren of te wachten tot 2024 en latere jaren. Datzelfde geldt voor een voorgenomen aandelenvervreemding: is het raadzaam dit uit te voeren in 2023 of te wachten tot 2024? Een dergelijke beoordeling en beslissing vergt maatwerk en is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Overleg daarom altijd met je contactpersoon bij Cooster.

2. Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling

Benut voor 2023 jouw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Dit is extra belangrijk, omdat de vrije ruimte vanaf 2024 namelijk weer wordt verlaagd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte nu nog 3% dit is in 2024 nog slechts 1,92%. Over het meerdere blijft de vrije ruimte in 2024, net als in 2023, 1,18%. Beoordeel daarom nu nog je resterende vrije ruimte en bekijk of zaken die je wellicht in 2024 wilt vergoeden of verstrekken misschien al in 2023 kunnen worden vergoed dan wel verstrekt.                                                     

3. Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers

Heb je meer dan 100 werknemers? Iemand is een werknemer als deze bij u in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert. Werknemers die in het buitenland wonen maar in uw Nederlandse vestiging werken, zijn ook werknemer van uw organisatie. Uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp'ers, wethouders, gemeenteraadsleden en andere politieke vertegenwoordigers zijn geen werknemers. 

Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht om de CO2-uitstoot van reiskilometers van uw personeel bij te houden. Alle reizen van het personeel moeten worden bijgehouden, zowel het woon-werkverkeer als alle (overige) zakelijke reizen. Op basis van de ingediende gegevens berekent de RVO de CO2-emissie. Voldoe je aan de criteria? Dan heb je tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd om je administratie hierop aan te passen, zodat je deze specifieke gegevens kunt bijhouden. De gegevens over de 2e helft van 2024 stuur je vervolgens uiterlijk 30 juni 2025 in. Vervolgens is de volgende peildatum 1 januari 2025 en geldt de verplichting voor heel 2025, te rapporteren uiterlijk 30 juni 2026. Voorlopig geldt overigens alleen de verplichting tot rapportering.

4. Houd je fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting tegen het licht

Zijn jouw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde vennootschappen. Gezien het verschil tussen het lage en het hoge tarief, kan het verbreken van de fiscale eenheid interessant zijn. Het tariefverschil bedraagt in 2024 immers 6,8%-punt (19% respectievelijk 25,8%) en heeft betrekking op de eerste € 200.000 winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zich dat tariefsopstapje benutten. Overleg met ons of verbreken van de fiscale eenheid geen andere – nadelige – consequenties heeft.

5. Laat heffingskortingen niet verloren gaan

Sinds 2023 krijgt een belastingplichtige met weinig inkomen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer gedeeltelijk uitbetaald. Heeft jouw partner geen of onvoldoende eigen inkomsten, maar beschik je samen met je partner over belastbaar vermogen (box 3), dan kun je hiermee het verlies aan heffingskortingen (deels) voorkomen. Je doet dit door in de aangifte het vermogen geheel of gedeeltelijk aan de partner zonder of met weinig eigen inkomsten toe te rekenen. Heb je een bv, dan kun je ook besluiten tot een dividenduitkering en een deel van dat dividend aan je partner toerekenen. Aan jouw partner toegerekend vermogen en/of dividend wordt namelijk bij je partner belast, zodat de heffingskortingen dan toch nog geheel of deels benut kunnen worden. 

6. Let op belangrijke wijzigingen BOR en DSR per 2024

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) zijn belangrijke faciliteiten bij het schenken of erven van een (familie)bedrijf. De BOR en DSR worden vanaf 2025 gewijzigd, maar één onderdeel wordt echter al per 1 januari 2024 ingevoerd. Dit betreft het aanmerken van verhuurd vastgoed als belegging. In veel gevallen is dat nu ook al zo, maar door deze wijziging zal dit vanaf 2024 per definitie het geval zijn. Overweeg je jouw bedrijf op korte termijn te schenken en wil je daarbij gebruikmaken van de BOR of DSR, bekijk dan met ons of het – gelet op bovengenoemde wijzigingen – aantrekkelijk is dit nog in 2023 of 2024 te laten plaatsvinden, of juist te wachten tot 2025.

7. Investeer nog in 2023 in duurzaamheid

In dit kader worden namelijk na dit jaar een aantal regelen versoberdof zelfs afgeschaft.

De energie-investeringsaftrek, EIA, wordt in 2024 verlaagd van 45,5 naar 40%. Ben je toch al van plan binnenkort energiezuinig te investeren, doe dit dan zo mogelijk nog in 2023. Houd wel rekening met aanverwante effecten, zoals de invloed op de hoogte van de winst en de invloed op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Allen in 2023 kun je nog gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Hiervoor is in 2023 € 30 miljoen beschikbaar. De subsidie geldt voor alle rechtspersonen, maar ook voor de maatschap, stichting, vof en cv.

In 2023 mag je op een aantal, in 2023 geïnvesteerde nieuwe investeringsgoederen willekeurig afschrijven. Hierdoor kun je de winst in 2023 verlagen, hetgeen een directe belastingbesparing kan opleveren. Anderzijds kun je daardoor de resterende jaren minder afschrijven, zodat je in de toekomst meer belasting betaalt. Willekeurig afschrijven hoeft dus niet altijd voordelig te zijn, bijvoorbeeld als de winst in 2023 belast wordt tegen een lager tarief dan in de komende jaren. De faciliteit betekent dat je eenmalig in 2023 – rekening houdend met de normale restwaarde – 50% van het bedrijfsmiddel willekeurig mag afschrijven, de overige 50% moet je op de normale manier afschrijven. Maar je mag er ook voor kiezen om over de helft van het investeringsbedrag – minus restwaarde – minder of helemaal niet af te schrijven, zodat je in de komende jaren meer kunt afschrijven. Overweeg in 2023 willekeurig af te schrijven als dit voordelig voor je is.

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.