Samenstellen, beoordelen en controleren jaarrekeningen

Alles voor uw jaarrekening

Samenstellen jaarrekening

Als ondernemer heb je grip op wat er binnen jouw onderneming gebeurt. Je weet welke omzet je realiseert en houdt de kosten goed in de gaten. Je let er op dat debiteuren op tijd betalen en zorgt voor het tijdig betalen van leveranciers en de Belastingdienst. Uiteindelijk moeten al deze acties leiden tot belastingheffing over het behaalde jaarresultaat. Of dit nu in de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting is, dat maakt niet uit. De basis hiervoor is de Jaarrekening.

Daarnaast is de jaarrekening in veel gevallen ook een verantwoordingstuk richting een financier en als je in een BV onderneemt, dien je de jaarrekening (in beperkte vorm) ook bij het Handelsregister te deponeren. Het is dan ook belangrijk dat dit met zorg gebeurt en de jaarrekening kwalitatief goed is. Wij doen dit graag voor je.

Onze werkwijze voldoet aan de kwaliteitseisen die het SRA stelt aan een accountant bij het samenstellen van een jaarrekening. Dit in combinatie met onze persoonlijke betrokkenheid zorgt voor een kwalitatief goede jaarrekening. Vooraf bespreken wij graag met je wat we van elkaar mogen verwachten in dit proces, we spreken samen een bepaald niveau van opleveren van de stukken af en op basis hiervan krijg je vooraf een heldere inschatting van de te verwachten kosten.

Beoordelen en controleren jaarrekeningen

Als we het hebben over verantwoording, dan gaat het in veel gevallen om een jaarrekening. Maar het kan ook een andere opdracht inhouden zoals het verzekerd belang, een subsidieafrekening of de inbreng van een eenmanszaak in een BV.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de gebruikers van je jaarrekening meer zekerheid wilt verstrekken rond de jaarrekening dan hetgeen voorkomt uit de werkzaamheden rond het samenstellen van een jaarrekening. Zo is het mogelijk dat de onderneming op basis van groottecriteria wordt aangemerkt als een (middel) grote onderneming. In dat geval ben je wettelijk verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Naast de wettelijke verplichting hiervoor is het ook mogelijk dat je hier vrijwillig voor kiest, op basis van je statuten of wellicht op aangeven van financiers. De accountant die de jaarrekening controleert, dient in het bezit te zijn van een zogenaamde Wta-vergunning. Begin 2010 heeft de AFM ons deze vergunning verstrekt.

Het controleren van een jaarrekening is in de basis een formeel proces. Door onze kennis en ervaring in het MKB proberen wij hier zo praktisch mogelijk mee om te gaan. Daarnaast zullen wij je zoveel mogelijk rapporteren over mogelijke verbeteringen in je interne organisatie en financiële verslaglegging om op een zo efficiënt mogelijke wijze om te gaan met de (veelal) verplichte jaarrekeningcontrole.

Populair gezegd is de beoordelingsverklaring een soort tussenvorm tussen de samenstellingsverklaring en een controleverklaring. Bij een opdracht tot het verstrekken van een beoordelingsverklaring verrichten wij werkzaamheden waardoor we, met een beperkte mate van zekerheid, een oordeel kunnen geven over de betrouwbaarheid van de jaarrekening. De beoordelingsverklaring is vooral nuttig voor huishoudingen die te weinig personeel hebben voor de noodzakelijke functiescheidingen tussen bevoegdheden. In dat geval heeft het geen zin om de werking van de administratieve organisatie te toetsen en zonder zo'n toetsing kan over het algemeen niet die mate van zekerheid worden verkregen die noodzakelijk is voor een accountantsverklaring.

Wil je meer weten over (dit onderdeel van) onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0342 425 842, per email en uiteraard ben je ook van harte welkom op ons kantoor in Barneveld of Bilthoven

Kom in contact

Meer weten? Benieuwd naar onze kunsten?
Neem dan vandaag nog contact op met onze professional op dit gebied

Jan van Leeuwen

Contact

Gerelateerde items