20 november 2023 — 3 minuten

Ontvang jij toch een toeslag of kindgebonden budget bij een hoog vermogen?

Zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag: alles wat je moet weten

Belastingdienst

Heb je recht op zorgtoeslag, kindgebonden budget of huurtoeslag? Dit hangt af van je inkomen en vermogen. Als je vermogen in 2023 hoger is dan € 33.748 (€ 67.496 met toeslagpartner), heb je bijvoorbeeld geen recht meer op huurtoeslag. Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget ligt deze grens in 2023 zonder toeslagpartner op € 127.582 en met toeslagpartner op € 161.329.

Let op! Ook je inkomen speelt een rol. Lees er hier meer over.

Wat wordt verstaan onder vermogen?

Onder vermogen wordt verstaan je bezittingen minus je schulden. Alleen bezittingen en schulden die je moet opgeven in box 3 van je belastingaangifte worden meegenomen. Je woning, auto of boot tellen bijvoorbeeld niet mee als vermogen voor de zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag.

Uitzonderingen op het vermogen

Sommige vermogensonderdelen die je wel moet opgeven in box 3 kunnen buiten beschouwing blijven bij de vermogenstoets voor zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag. Dit geldt bijvoorbeeld voor vermogen dat je hebt opgebouwd door een smartengelduitkering. Maar er zijn nog meer vermogens waarvoor je een verzoek kunt indienen om ze buiten beschouwing te laten. Je leest er hier meer over.

Nieuwe uitzonderingen op het vermogen

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende nieuwe uitzonderingen op het vermogen:

  • een tegemoetkoming uit de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB);
  • aanvullende regelingen inzake de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (voor de ex-partner van gedupeerde en de uitbreiding van de kindregeling naar (pleeg)kinderen van de ex-partner);
  • een schadevergoeding van Stichting Vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn (Stichting VSSA) aan slachtoffers en nabestaanden;
  • een schadevergoeding via de voorschotregeling op grond van het Wetboek van Strafvordering aan de nabestaanden van MH17;
  • een eenmalige financiële ondersteuning aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten;
  • vergoedingen van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffer (TAS) aan nabestaanden.

Verzoek indienen

Heb je of ga je een dergelijke uitkering ontvangen en wordt je vermogen hierdoor te hoog? Dan kun je een verzoek indienen om dit vermogen buiten beschouwing te laten.

Tip! Bedragen die je ontvangt in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag worden automatisch van je vermogen afgehaald door de Dienst Toeslagen, dus daar hoef je zelf geen verzoek voor in te dienen.

 

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.