30 juni 2021 — Overige advisering — 2 minuten

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Jan van Leeuwen

Tegemoetkoming Vaste Lasten

MobielDe TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van uw omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, en dus niet op basis van je werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op jouw SBI-code.

Herzieningsverzoek

Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kun je een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder jouw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De te laten toetsen hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan een nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.

Indienen verzoek

Het verzoek moet je digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heb je eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. DigiD kun je gebruiken indien jij degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. 

Let op! Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Toelichting vereist

In jouw verzoek geef je een toelichting waarin je uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij jouw bedrijfsactiviteiten. Ook moet je informatie verstrekken over je omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de door jou gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of een uitdraai van het grootboek zijn. 

Bezwaarprocedure

Je kunt geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep er een bezwaar dan wordt gekeken of volgens de nieuwe normen je wellicht toch recht heeft op TVL.

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.