06 februari 2024 — 2 minuten

BTW over servicekosten: wat is het nieuwe beleid vanaf 2024? Ontdek het hier!

Servicekosten: wat valt hieronder?

Bedrijfspand

Servicekosten omvatten onder andere de kosten voor schoonmaak, reparaties, huisvuilverwijdering en het gebruik van een alarmsysteem.
Naast servicekosten kunnen ook nutsvoorzieningen in rekening worden gebracht, zoals gas, water, elektriciteit, warmte en koude, bijvoorbeeld via een WKO-installatie (Warmte Koude Opslaginstallatie).

Aparte dienst of onderdeel van de huur

Om te bepalen of er btw moet worden berekend over de servicekosten, moet eerst worden vastgesteld of de servicekosten een aparte dienst vormen of dat ze onderdeel zijn van de huur van het vastgoed. Bij een aparte dienst wordt over het algemeen btw in rekening gebracht. Als de servicekosten onderdeel zijn van de huur, is de btw afhankelijk van of de verhuur btw-belast of btw-vrijgesteld is.

Beleid tot en met 2023: belasting over servicekosten

Het beleid van de staatssecretaris, dat gold tot en met 2023, stelde dat servicekosten in de commerciële vastgoedbranche en bij commerciële verhuuractiviteiten van woningbouwcoöperaties vaak aparte diensten zijn en daarom belast zijn met btw.

Voor servicekosten die aan huurders van woningen worden berekend, werd gesteld dat deze meestal onderdeel zijn van de huur en daarom btw-vrijgesteld zijn. Alleen servicekosten voor klein onderhoud dat voor rekening en risico van de huurder komt, zoals het onderhoud van deurbel, brievenbus, deurkrukken, enzovoort, vormen geen onderdeel van de huur en zijn daarom belast met btw.

Beleid vanaf 2024: nieuwe regels

In het beleid vanaf 2024 is rekening gehouden met nieuwe jurisprudentie die na 2013 verscheen. Uit deze jurisprudentie volgt dat de diensten waarvoor servicekosten in rekening worden gebracht, aparte diensten zijn als de huurder zelf kan kiezen wie de dienst levert en/of in welke mate hij gebruik maakt van goederen en diensten.

Nutsvoorzieningen vanaf 2024: nieuwe regels

Volgens het nieuwe beleid is er in ieder geval sprake van een separate dienst als de huurder vrij kan bepalen hoe hij de nutsvoorzieningen gebruikt. Belangrijke aanwijzingen hiervoor zijn een individuele meter en facturatie op basis van werkelijk gebruik. Deze regels gelden niet alleen voor de commerciële vastgoedbranche, maar ook voor de verhuur van woningen.

Servicekosten vanaf 2024: nieuwe regels

Volgens het nieuwe beleid is er sprake van een aparte dienst als elke huurder individueel kan kiezen wie de dienst levert en als deze dienst als een aparte post op de factuur is vermeld.

Heeft u hulp nodig?

De regels rondom servicekosten zijn complex. We begrijpen dat u misschien twijfelt welke regels van toepassing zijn op uw situatie. Neem daarom contact op met onze adviseurs, zodat we samen uw situatie kunnen beoordelen. Gelukkig heeft de staatssecretaris toestemming gegeven om het oude beleid tot 1 januari 2025 toe te passen. Dus als u nu wel of geen btw berekent op basis van het oude beleid, mag u dat ook in 2024 blijven doen.

 

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.