09 november 2023 — 3 minuten

Belangrijke updates over de voorgenomen wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling

Wat is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR)?

Handen schudden

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) zijn belangrijke fiscale faciliteiten wanneer je een bedrijf schenkt of erft. Op Prinsjesdag 2023 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend waarin de BOR en DSR worden gewijzigd vanaf 2024 en 2025. De Tweede Kamer heeft amendementen aangenomen die het wetsvoorstel op bepaalde punten aanpassen.

Wat is het verhoogde vrijstellingspercentage van de BOR?

Op Prinsjesdag 2023 is voorgesteld om het bedrag dat vanaf 2025 voor de BOR voor 100% is vrijgesteld, te verhogen van € 1.205.871 in 2023 naar € 1.500.000 in 2025. Voor het meerdere was oorspronkelijk een verlaging gepland van 83% tot en met 2024 naar 70% vanaf 2025. De Tweede Kamer heeft het laatste percentage verhoogd naar 75%.

Wat zijn de wijzigingen in de registratie bij grondkamer?

In het wetsvoorstel is opgenomen dat onroerende zaken die aan derden zijn verhuurd vanaf 2024 niet meer in aanmerking komen voor de BOR en DSR. Alleen landbouwgrond die verpacht wordt in het kader van noodzakelijke vruchtwisseling bij teelten, wordt hiervan uitgezonderd. De voorwaarde dat de pachtovereenkomst geregistreerd moet zijn bij de grondkamer is door de Tweede Kamer geschrapt.

Let op! Om voor de uitzondering in aanmerking te komen moet je wel een schriftelijke pachtovereenkomst hebben en een voor de teelt noodzakelijke vruchtwisseling.

DSR en BOR voor oude familiebedrijven

Bij oude familiebedrijven die van generatie op generatie overgaan, kan het voorkomen dat de aandelen in het familiebedrijf per persoon te klein zijn geworden om gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de DSR. De Tweede Kamer vindt dit ongewenst en wil dat deze oude familiebedrijven wel toegang hebben tot de BOR en DSR. In een aangenomen amendement wordt daarom geregeld dat de voorwaarde van een minimaal belang van 0,5% niet geldt als de verkrijger een bloed- of aanverwant is in de neergaande lijn (bijvoorbeeld een kind, kleinkind, achterkleinkind, enzovoort).

Let op! Het is nog niet zeker of de aanpassingen van de Tweede Kamer worden ingevoerd. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarnaast kunnen de plannen na de installatie van een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet mogelijk nog worden gewijzigd.

 

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.