16 september 2020 — Fiscale aangifte verzorgen, Fiscale advisering, Bedrijfskundig advies, Overige advisering — 5 minuten

Miljoenennota 2021 - Tarieven

Arend van Westerneng

Door enkele aanpassingen in de tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement (box 3, sparen en beleggen) gaan velen er in 2021 iets op vooruit. Ook de vennootschapsbelasting gaat iets omlaag. Omdat het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang) in 2021 stijgt, kan het zinvol zijn nog dit jaar een (extra) dividenduitkering te doen. In dit hoofdstuk vindt u de tarieven in handige tabellen weergegeven.

 

Tweeschijvenstelsel: tarief eerste schijf omlaag

Sinds 2020 kent de inkomstenbelasting slechts twee tariefschijven. Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting is dit jaar (2020) 37,35% en gaat in 2021 iets omlaag. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%.

 

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2021

 

Belastbaar inkomen meer dan (€)

maar niet meer dan (€)

Tarief 2021 (%)

1e schijf

-

68.507

37,10

2e schijf

68.507

-

49,50

 

Voor 2022 is het doel om alleen een kleine aanpassing te doen in het percentage van de eerste schijf.

 

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen
Doel voor 2022

 

Belastbaar inkomen meer dan (€)

maar niet meer dan (€)

Tarief 2022 (%)

1e schijf

-

68.507

37,07

2e schijf

68.507

-

49,50

 

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk; hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. In 2021 wordt de algemene heffingskorting verhoogd.

 

Heffingskortingen

2020 (€)

2021 (€)

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd)

2.711

2.837

Arbeidskorting (maximaal)

3.819

4.205

Jonggehandicaptenkorting

749

 761

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

2.881

 2.815

Ouderenkorting (maximaal)

1.622

 1.703

Alleenstaande ouderenkorting

436

 443

 

Tarief aanmerkelijk belang box 2

Het tarief in box 2 is nu 26,25%. Vorig jaar was al bepaald dat het tarief met ingang van 2021 stijgt naar 26,9%. Hierin komt geen wijziging. Het tarief van 26,9% geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de bv aan de aandeelhouder (dga) in privé en de winst bij verkoop van aandelen.

 

Tip!

Door de verhoging van het tarief kan het voordelig zijn om in 2020 nog een dividenduitkering te doen. Overweegt u om in 2020 een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op als u gebruik heeft gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona. Bij bepaalde maatregelen mag u namelijk geen dividend uitkeren.

 

Aanpassing tarief box 3

Om tegemoet te komen aan de kleinere spaarders en beleggers wordt in het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing box 3’ voorgesteld om de vermogensrendementsheffing in box 3 aan te passen.

 

De systematiek voor het bepalen van het rendement verandert in 2021 niet. Er blijven dus drie schijven aan de hand waarvan de verschuldigde belasting wordt berekend. Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt wel verhoogd van € 30.846 in 2020 naar € 50.000 in 2021.

 

De schijven zijn in 2021: 

  • Schijf 1 loopt van €50.000 tot € 100.000 (2020: € 30.849 tot € 103.643).
  • Schijf 2 loopt van € 100.000 tot € 1.000.000 (2020: € 103.643 tot € 1.036.418).
  • Schijf 3 begint vanaf € 1.000.000 (2020: vanaf € 1.036.418).

 

Het tarief van box 3 wordt verhoogd naar 31% (momenteel nog 30%).

 

Let op!

De verhoging van het belastingvrije vermogen is niet van invloed op het wel of niet verkrijgen van toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Voor deze toeslagen geldt een vermogensgrens van € 31.430 (2021).

 

Al geruime tijd leeft de wens om de vermogensrendementsheffing beter te laten aansluiten bij het werkelijke rendement. Daarom wordt op dit moment een extern onderzoek voorbereid naar praktische mogelijkheden voor een heffing die aansluit bij het werkelijke rendement van vermogensbestanddelen. Het kabinet streeft ernaar de resultaten daarvan in het voorjaar van 2021 gereed te hebben.

 

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2020 is het lage vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief is 25% gebleven. Per 1 januari 2021 zouden die tarieven verder verlaagd worden naar 15%, respectievelijk 21,7%. Onlangs is echter besloten om af te zien van de verlaging van het hoge tarief. Dat blijft dus 25%. Het lage tarief gaat wel omlaag naar 15%.

 

Daarnaast worden de tariefschijven aangepast. Het tarief van 25% gaat in 2021 pas gelden bij winsten hoger dan € 245.000. In 2022 bij winsten hoger dan € 395.000.

 

In 2021 en 2022 zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting:

 

Vpb

      2020

  2021

   2022

Winst

16,5%

Tot € 200.000

15,0%

Tot € 245.000

15,0%

Tot € 395.000

Winst boven  de genoemde grenzen

25,0%

25,0%

25,0%

 

 

Innovatiebox

Innovatieactiviteiten worden momenteel, onder bepaalde voorwaarden, belast tegen 7% in de vennootschapsbelasting. Dit tarief stijgt naar 9% in 2021. De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Toegang tot de innovatiebox is mogelijk middels S&O-verklaringen die kunnen worden aangevraagd voor speur- en ontwikkelingswerk bij RVO.nl.

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.