28 mei 2021 — Fiscale aangifte verzorgen, Fiscale advisering, Bedrijfskundig advies, Overige advisering — 3 minuten

Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven - Overige maatregelen

Petra van den Brink

Fiscale versoepelingen verlengd

Besloten is ook om een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te verlengen tot 1 oktober 2021. Onderstaand een overzicht:

 • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
 • de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers;
 • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 • het btw-nultarief op mondkapjes;
 • de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
 • het btw-nultarief op coronavaccins en testkits;
 • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze;
 • het lage btw-tarief op online sportlessen die groepslessen tijdelijk vervangen totdat groepslessen binnen weer zijn toegestaan.;

Let op! De versoepeling van het urencriterium wordt niet verlengd en geldt dus tot 1 juli 2021. Voor bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet aan het urencriterium van ten minste 1.225 uren per jaar worden voldaan. Tot 1 juli mogen ondernemers ervan uitgaan dat zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Vanaf 1 juli 2021 geldt weer het werkelijke aantal bestede uren.

Kredietfaciliteiten

TOA doorstartkrediet

Vanaf naar verwachting 1 juni 2021 kunnen bedrijven via Qredits in aanmerking komen voor een TOA-krediet (Time Out Arrangement). Dit krediet stelt mkb-bedrijven in staat om een doorstart vanuit een WHOA-traject te maken en zodoende via schuldsanering een faillissement te voorkomen. De doelgroep van het TOA-krediet zijn mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn. Het TOA-krediet stelt deze bedrijven in staat om uitgaven en investeringen ten behoeve van de (her)start van de bedrijfsactiviteiten te maken.

Het TOA-krediet zal bestaan uit twee bestanddelen, te weten werkkapitaal en achtergesteld vermogen. Per bedrijf kan maximaal € 100.000 aan TOA-krediet worden verstrekt. De ondernemers aan wie het krediet wordt verstrekt, krijgen bovendien 12 maanden gratis coaching bij het weer goed op de rails zetten van het bedrijf.

Tip! De WHOA is een nieuwe regeling die ondernemingen in staat moet stellen om in het zicht van een faillissement afspraken te maken met schuldeisers. Daarmee kan - onder voorwaarden - een faillissement worden afgewend.

Overige kredieten

Verder is besloten onderstaande kredietfaciliteiten te verlengen tot 31 december 2021:

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
 • Klein Krediet Corona (KKC)
 • Qredits Corona OverbruggingsLening (COL)

Let op! De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten.

Sectorale maatregelen

Cultuur – De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde vorm verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt € 45 miljoen vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. De leningen aan opengestelde monumenten worden in het derde kwartaal voortgezet met een bedrag van € 25,75 miljoen.

Sport – De specifieke steunmaatregelen voor de sport zullen in principe met één kwartaal verlengd worden, waarbij rekening zal worden gehouden met het effect van de daadwerkelijke versoepelingen in het derde kwartaal in de sportsector. Met het steunpakket wordt de infrastructuur met verenigingen en sportbonden en de exploitanten van zwembaden en ijsbanen ondersteund. Hiervoor is € 40 miljoen beschikbaar.

Dierentuinen – De steunmaatregel voor dierentuinen wordt verlengd voor het tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 42,5 miljoen beschikbaar, maar omdat dierentuinen vanaf 19 mei gedeeltelijk weer mogen openen, wordt het subsidiebedrag hiervoor gecorrigeerd.

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.