25 januari 2021 — Fiscale aangifte verzorgen, Fiscale advisering, Administratieve ondersteuning, Loonadministratie — 4 minuten

Aanpassingen overige fiscale maatregelen

Arend van Westerneng

Verruiming werkkostenregeling
Werkgevers kunnen via de werkkostenregeling hun werknemers onbelast goederen en diensten verstrekken. De werkkostenregeling kent een vrije ruimte. Blijft de werkgever met zijn vergoedingen en verstrekkingen binnen deze vrije ruimte, dan hoeft er geen belasting te worden betaald. Boven het bedrag van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing.

Vorig jaar is de vrije ruimte verruimd. De verruiming van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt ook dit jaar voortgezet. Dit betekent dat ook in 2021 over de eerste € 400.000 van de loonsom de vrije ruimte 3% bedraagt in plaats van 1,7%.

Let op!
Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte dit jaar 1,18% in plaats van 1,2% in 2020.

Aanpassing gebruikelijk loon dga
Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een bv zijn verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon op te nemen. Voor 2021 bedraagt dit in beginsel ten minste € 47.000. Dga’s van bv’s die vanwege corona te maken hebben met omzetverlies mochten in 2020 een lager gebruikelijk loon opnemen.

Ook in 2021 is een lager gebruikelijk loon vanwege corona onder voorwaarden mogelijk. Het gebruikelijk loon over 2021 mag worden afgeleid van het gebruikelijk loon over 2019. Daarbij mag het gebruikelijk loon over 2021 in dezelfde mate worden verlaagd als de daling van de omzet in 2021 ten opzichte van 2019. Voorwaarde is dat die daling ten minste 30% bedraagt.

Versoepeling urencriterium
Voor tal van ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting geldt het zogenaamde urencriterium. Dit betekent dat een zelfstandig ondernemer minstens 1.225 uur per jaar in zijn bedrijf werkzaam moet zijn én minstens de helft van zijn werkzame uren. Deze laatste eis geldt niet voor starters.

De versoepeling houdt in dat zelfstandig ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uur per week aan hun onderneming te hebben besteed. Op deze manier hoeven maatregelen in het kader van corona er niet aan in de weg te staan dat toch aan het urencriterium voldaan wordt.

Seizoensgebonden werk?

Voor ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en waarvan de piek van hun werkzaamheden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt, bestaat een uitzondering. Deze houdt in dat zij voor deze periode hun uren mogen afleiden van de gewerkte uren in het jaar 2019.

Verlenging vrijgestelde reiskostenvergoeding
Werknemers die thuiswerk verrichten, kunnen onder voorwaarden een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer onbelast doorbetaald krijgen. Deze maatregel gold tot en met 31 december 2020 en was verlengd tot 1 februari 2021. Besloten is de maatregel verder te verlengen tot 1 april 2021. Dit betekent dat tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed, ook als de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer of nog maar gedeeltelijk maakt. Voorwaarde is dat het een vaste vergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werd toegekend.

Thuiswerkvergoeding?
Op dit moment bestaat nog geen gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoedingen. Als werkgevers een dergelijke vergoeding betalen, kunnen zij wellicht wel gebruikmaken van vrijstelling voor arbovoorzieningen of ICT-middelen (zoals een internetabonnement). Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een vrijstelling voor thuiswerkvergoedingen te introduceren. Dit zal worden bezien in samenhang met de reiskostenvergoeding.

Versoepeling schuldsanering
Er komen richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers. Aangehouden en binnenkomende saneringsverzoeken zullen door de Belastingdienst binnen de wettelijke mogelijkheden met een welwillende blik worden beoordeeld, waarbij bekeken wordt of de standaard terugbetalingsregeling van 36 maanden voldoende is. Bij twijfel zal een verzoek worden toegekend. De omstandigheid dat de ondernemer financiële middelen de afgelopen periode niet heeft gebruikt voor het betalen van belastingschulden, zal geen reden meer zijn voor afwijzing van het verzoek, behalve bij misbruik.

Verlenging fiscale maatregelen
De looptijd van een aantal fiscale maatregelen wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Het gaat daarbij om:

  • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
  • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers en de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
  • het btw-nultarief op mondkapjes, op de uitleen van zorgpersoneel en op COVID-19-vaccins en -testkits;
  • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun geldverstrekker een betaalpauze voor hun hypothecaire lening krijgen;
  • het tijdelijk verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden (deze maatregel geldt totdat de verplichte sluiting van sportscholen wordt opgeheven).

Recente items

Blijf op de hoogte

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.